Vlasgaard Basisschool
Kerkstraat 57-59 5411 EA Zeeland t.0486 451252 e.info@vlasgaard.nl
Vlasgaard Basisschool
Cluster 5 - 6 AlgemeenWelkom
Welkom op de algemene pagina van cluster 5-6. Hieronder vindt u het een en ander over het reilen en zeilen in de groepen 5 en 6. U kunt dit zien als een aanvulling op de informatieavond van 5 september. U vindt hier kort iets over de vakken die gegeven worden en zaken die nieuw zijn in groep 5 en 6.

 Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Sociaal-emotionele ontwikkeling is wat ons betreft erg belangrijk in iedere klas. We willen graag dat ieder kind zich veilig voelt en met veel plezier naar school gaat.
Sinds twee jaar werken we met de methode 'Goed gedaan'. Hier wordt schoolbreed iedere 2 weken een nieuw thema aan de orde gesteld. Het eerste thema is 'wennen'. Omdat het eerste thema van Jeelo hier ook over gaat, "omgaan met elkaar" hebben we deze lessen van SEO geschrapt
U krijgt iedere twee weken een mail waarin het nieuwe thema onthuld wordt, zodat u thuis nog eens terug kunt pakken op de gesprekken/afspraken die aan bod  zijn gekomen.

Rekenen 
Onze rekenmethode Wizwijs zorgt voor meer begrip en inzicht bij het rekenen en laat kinderen werken op verschillende niveaus. Iedere les begint met een doe-opdracht, zodat kinderen meteen begrijpen waarom ze iets moeten leren. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het rekenplezier verbetert met Wizwijs en dat ook de resultaten verbeteren!
www.wizwijs.nl
In groep 5 staan de tafels nog steeds centraal. We oefenen veel met het aanleren en steeds sneller kennen van de tafels. We vragen u om ook thuis veel te oefenen met de tafels, zodat het rekenen steeds gemakkelijker zal gaan en dat ze in de volgende groepen ook vooruit kunnen met hun rekenontwikkeling

Lezen:
We lezen met de methode Estafette, dat doen we vier keer in de week. De kinderen krijgen hierbij natuurlijk instructie, maar ze lezen ook veel met een maatje, waardoor ze ook hardop oefenen met lezen.
Wilt u weten wat uw kind moet kunnen op het volgende avi-niveau? Kijk dan eens op de site www.avi-lezen.nl . We vragen u om ook thuis veel te lezen en voor te lezen, dan gaat het lezen steeds soepeler.
 
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip                                                                                                      
Wekelijks krijgen we een actuele tekst aangereikt met opdrachten. De tekst wordt altijd geïntroduceerd met een filmpje (jeugdjournaal voor Nieuwsbegrip).  Het zijn steeds andere tekstsoorten, woordenschatoefeningen, schrijfopdrachten en spelletjes.
De volgende vijf strategieën vormen de leerlijn:
  • Voorspellen
  • Ophelderen van onduidelijkheden
  • Samenvatten
  • Vragen stellen
  • Relaties/verwijswoorden
  • We werken met een stappenplan en een woordhulp
Taal:
We gebruiken de methode Taal in beeld.
We gaan heel veel oefenen met taalbeschouwing, woordenschat, verhaaltjes schrijven, een verhaal goed vertellen, maar luisteren is ook  belangrijk.
 
Spelling:

We gebruiken de methode Spelling in beeld. Daarbij gaan we de woorden indelen in vier soorten:
Klankwoorden-regelwoorden-onthoudwoorden-werkwoorden.
We hebben daar ook een mooi ringboekje voor. Dat is lekker gemakkelijk onthouden!

Thematisch werken
Zoals u weet werken we met Jeelo (Je eigen leeromgeving). Dit is een thematische methode. Dat betekent dat deze methode de vakken aardrijkskunde, natuur, geschiedenis en de creatieve vakken integreert. Dit jaar bieden we vier thema's aan: Omgaan met Elkaar, Leren voor Later, Zorg voor Dieren en Beleven van de Planeet. De komende jaren gaan we dit uitbouwen tot 6 thema's per jaar.

Sinterklaas groep 5:
Op 5 december komen Sinterklaas met zijn Pieten op school. Groep 5 sluit zich aan bij het programma van de onderbouw.
 
Sinterklaas groep 6:
Op 5 december vieren we het feest van Sinterklaas in de klas met surprises. Ieder kind maakt een surprise met een gedicht. Ieder kind mag voor €2,50 iets kopen om in haar of zijn surprise te stoppen. Zo helpen we Sinterklaas een handje!

Presentatie informatieavond september PPT
 
© 2021 Basisschool Vlasgaard powered by BasisOnline