Vlasgaard Basisschool
Kerkstraat 57-59 5411 EA Zeeland t.0486 451252 e.info@vlasgaard.nl
Vlasgaard Basisschool
Cluster 3 - 4 AlgemeenWat is nieuw in groep 3?
 
Lezen
Voor taal / lezen gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen (de Kim-versie)
In de eerste helft van groep 3 leren de kinderen alle letters  via klankzuivere woorden. Het vlot lezen van klankzuivere woorden wordt in deze periode geoefend.
In de tweede helft van groep 3 ligt het accent op het automatiseren van het leesproces, het technisch lezen en het begrijpend lezen. Er is veel aandacht voor mondelinge taalontwikkeling, stellen en woordenschat.
 
Schrijven
We leren in groep 3 de schrijfletters schrijven volgens de methode Pennenstreken. De schrijfmethode is gekoppeld aan de leesmethode. De kinderen leren meteen het letter en het woord schrijven die zij in de leesles hebben leren lezen.
Niet alleen schrijfoefeningen komen aan bod, maar ook motorische activiteiten. Deze zijn vooral gericht op het bevorderen van de arm- , hand- , en vingermotoriek.
 
Rekenen
We werken met de methode Wizwijs. Wizwijs is een nieuwe rekenmethode voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs en het draait om inzicht.
Kinderen leren te begrijpen wat ze berekenen, hoe ze dit moeten aanpakken en wat de betekenis van de uitkomst is.
Elke week 5 rekenlessen:
 
•Wizwijs kent de volgende leerlijnen:
•basisvaardigheden: getalverkenning, handig rekenen,
delen, aftellen, optellen, vermenigvuldigen, breuken,
procenten, verhoudingen (les 1, 2, 3)
•meten (les 4)
•meetkunde (les 5)
•verbanden (geïntegreerd)

Ieder kind krijgt de basisstof aangeboden.
•Begeleid leren
•Samenwerkend leren
•Zelfstandig werken
•Reflectie
•Plustaken (na blok 1 ook plusschriften)

Werkhouding
Er wordt veel aandacht besteed aan omgaan met elkaar. Samen werken, samen organiseren, overleggen. Dit doen we met een maatjesstem (fluisterstem). We doen dat via "praatmaatjes". Dit is volgens het principe van Visible Learning. Kinderen worden zo bewust van hun werkhouding.
 
Creatieve vorming
De kinderen krijgen iedere week een aantal creatieve lessen. Er wordt een keuze gemaakt uit muziek, handvaardigheid, tekenen, drama en dans. We maken gebruik van de methode 'Moet je doen'.
 
Gymnastiek
We gaan gymmen in sporthal de Hekel op de woensdag
De kinderen nemen gymkleren, eventueel gymschoenen. Ze mogen ook op blote voeten gymmen.
Het is belangrijk dat de kinderen zichzelf kunnen omkleden.
Geef de spullen mee in een goede tas (rugzak).

Sociaal emotioneel
Methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling is Goed gedaan! Deze methode behandelt  16 thema's per schooljaar.
U ontvangt steeds een ouderbrief met informatie over het thema zodat u thuis daar thuis op in kunt spelen.
We zijn dit schooljaar gestart met  het thema "wennen".
 
 JEELO
Het thematisch onderwijs bij ons op school werkt volgens het principe van Jeelo.(je eigen leeromgeving)
Hierin betrekken we de creatieve en wereld oriënterende vakken. We hebben dus geen aparte methodes meer voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer, tekenen, handenarbied en dramatische vorming.  In de plaats daarvan gaan we deze vakken aan de hand van thema's geïntegreerd  aanbieden. We willen naast een stukje kennisoverdracht onze kinderen meer concrete ervaringen laten opdoen. We zijn ervan overtuigd dat we daarmee de betrokkenheid van kinderen bij deze vakken nog meer gaan vergroten. Zo leren ze meer. Jeelo staat voor 'Je eigen leeromgeving' met: 
12 projecten waarin alle 21e-eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd, arrangeerbare, kerndoeldekkende content voor wereldoriëntatie-breed, een digitale leeromgeving (Mijn Jeelo).
Door maatschappelijke organisaties te betrekken wordt leren uitdagender, realistischer en afwisselend. 
Hierbij gaan wij uw hulp zeker nog inschakelen.

Sites
Rekenen: Wizwijs: www.wizwijs.nl
www.rekenweb.nl, www.rekentuin.nl
Veilig leren lezen: www.veiliglerenlezen.nl

Informatie-avond september 2017 ppt
Wat is nieuw in groep 4?
 
Werkhouding
In groep 4 gaan we werken met een weektaak. We plannen dan zelf werkjes voor de hele week. We hebben 5 taken die aan het eind van de week af moeten zijn. Ze mogen soms samen werken en soms moeten ze alleen werken. Het gebruik van de fluisterstem (maatjesstem) blijft belangrijk zodat er rustig gewerkt kan worden.
 
Motorische ontwikkeling

We leren de hoofdletters en rond Kerst gaan we met een vulpen schrijven.
 
Lezen
Voor technisch lezen gebruiken we de methode: Estafette die aansluit bij Veilig leren lezen.
Voor begrijpend lezen gebruiken we NieuwsbegripXL. Hierbij worden teksten gelezen die een onderwerp behandelen uit de actualiteit.  We lezen en bespreken de teksten en opdrachten vaak samen. We besteden aandacht aan het eigen maken van teksten

Taal/Spelling
We gaan verder waar Veilig Leren Lezen stopt in groep 3. Met de methode: Taal in beeld en Spelling in beeld.
We proeven aan allerlei facetten die met onze taal te maken hebben. We doen dit mondeling, maar ook schriftelijk. We gaan ook verhalen en brieven leren schrijven.
We starten dit jaar met spelling aan de hand van 4 spellingscategorieën: luisterwoorden, net-als-woorden, weetwoorden en regelwoorden. Iedere week krijgen we nieuwe woorden die we oefenen en na 2 weken is er een controledictee.

Rekenen
We zijn gestart met de methode Wizwijs. Wizwijs is een nieuwe rekenmethode voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs en het draait om inzicht.
Kinderen leren te begrijpen wat ze berekenen, hoe ze dit moeten aanpakken en wat de betekenis van de uitkomst is.
Elke week 5 rekenlessen:
 
•Wizwijs kent de volgende leerlijnen:
•basisvaardigheden: getalverkenning, handig rekenen,
delen, aftellen, optellen, vermenigvuldigen, breuken,
procenten, verhoudingen (les 1, 2, 3)
•meten (les 4)
•meetkunde (les 5)
•verbanden (geïntegreerd)

Ieder kind krijgt de basisstof aangeboden.
•Begeleid leren
•Samenwerkend leren
•Zelfstandig werken
•Reflectie
•Plustaken (na blok 1 ook plusschriften)

 JEELO
We werken met thematisch onderwijs. Hierin betrekken we de creatieve en wereld oriënterende vakken. We hebben dus geen aparte methodes meer voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer, tekenen, handenarbied en dramatische vorming.  In de plaats daarvan gaan we deze vakken aan de hand van thema's geïntegreerd  aanbieden. We willen naast een stukje kennisoverdracht onze kinderen meer concrete ervaringen laten opdoen. We zijn ervan overtuigd dat we daarmee de betrokkenheid van kinderen bij deze vakken nog meer gaan vergroten. Zo leren ze meer. Jeelo staat voor 'Je eigen leeromgeving' met: 
12 projecten waarin alle 21e-eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd, arrangeerbare, kerndoeldekkende content voor wereldoriëntatie-breed, een digitale leeromgeving (Mijn Jeelo).
Door maatschappelijke organisaties te betrekken wordt leren uitdagender, realistischer en afwisselend. 
Hierbij gaan wij uw hulp zeker nog inschakelen.
 
Gymnastiek
We gymmen 1x per week  in  sporthal de Hekel op woensdag van 8.30-10.00u.
De kinderen nemen gymkleren, eventueel gymschoenen. Ze mogen ook op blote voeten gymmen.
Het is belangrijk dat de kinderen zichzelf kunnen omkleden.

Sociaal emotioneel
Methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling is Goed gedaan! Deze methode behandelt  16 thema's per schooljaar.
U ontvangt steeds een ouderbrief met informatie over het thema zodat u thuis daar thuis op in kunt spelen.
We zijn dit schooljaar gestart met  het thema "wennen".

Computer
Kinderen kunnen werken met nieuwsbegrip, basispoort, rekentuin of squla. Met een aantal van deze programma's kan ook thuis geoefend worden

www.rekentuin.nl
 
Informatie-avond

2017-2018 Presentatie PowerPoint Cluster 3-4 
 
 
 
 
© 2021 Basisschool Vlasgaard powered by BasisOnline